Получени Български лични документи в консулската служба